Sadarbības noteikumi

Pirms pasūtījuma veikšanas izlasiet kopīgos un Jūsu izvēlētās(-o) atrakcijas(-u)
noteikumus, lai uzzinātu saistošo informāciju un pilnvērtīgi sagatavotos nomai.
Kad veicat pasūtījumu, ir jāapstiprina, ka esat iepazinies ar šiem noteikumiem.

Vispārīgie sadarbības noteikumi

Kopīgie piepūšamo atrakciju, karuseļu, inventāra un dekorāciju nomas, samaksas, piegādes, uzstādīšanas un izmantošanas noteikumi.

Tie ir spēkā visu atrakciju vai inventāra nomai un izmantošanai.

Piepūšamo atrakciju nomas, uzstādīšanas un izmantošanas noteikumi

Papildus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem šie noteikumi attiecas tieši uz jebkuru piepūšamo atrakciju nomu un izmantošanu.

Papildu noteikumi atsevišķām piepūšamajām atrakcijām

Šie noteikumi attiecas uz atsevišķām piepūšamajām atrakcijām.

Ja Jūsu izvēlētā atrakcija nav minēta sarakstā, uz to attiecas vispārīgie sadarbības noteikumi un piepūšamo atrakciju nomas noteikumi.

Karuseļu nomas, piegādes, uzstādīšanas un izmantošanas noteikumi

Kad nomājat karuseļus, līdztekus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem ir spēkā specifiski noteikumi par to piegādi, uzstādīšanu un izmantošanu.

Velokartu nomas un izmantošanas noteikumi

Kad nomājat velokartus, līdztekus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem ir spēkā specifiski noteikumi par to piegādi, uzstādīšanu un izmantošanu.

Stafešu un sacensību inventārs

Kad nomājat stafešu un sacensību inventāru („Lielās kedas”, „Slīdošo lenti”, „Lielās slēpes”, „Bikses”, „Pudeles”, „Svārkus”, „Trako pēdu”, cīkstoņu kostīmus), līdztekus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem ir spēkā papildu noteikumi.

Piepūšamo arku nomas noteikumi

Līdztekus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem ir spēkā īpaši piepūšamo arku nomas noteikumi.

Inventāra un dekorāciju nomas noteikumi

Līdztekus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem ir spēkā inventāra un dekorāciju nomas noteikumi.

Atrakciju stendu nomas noteikumi

Līdztekus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem ir spēkā atrakciju stendu nomas noteikumi.

Interaktīvās šautives nomas un izmantošanas noteikumi

Kad nomājat "Interaktīvo šautuvi", līdztekus vispārīgajiem sadarbības noteikumiem un "Piepūšamo arku" nomas noteikumiem ir spēkā papildu noteikumi.

Noteikumi

Mūsu komanda ar lielāko prieku nodrošinās atrakcijas Jūsu pasākumā.

Pirms veicat pasūtījumu, izlasiet kopīgos un Jūsu izvēlētās(-o) atrakcijas(-u) noteikumus, lai uzzinātu saistošo informāciju un pilnvērtīgi sagatavotos nomai.

Kad veicat pasūtījumu, ir jāapstiprina, ka esat iepazinies ar šiem noteikumiem.

1. Kopīgie noteikumi

1. 1. Nomas, transportēšanas un uzstādīšanas maksa
 • Visas cenas ir norādītas ar PVN 21 %.
 • Norādītajā nomas cenā ir iekļauta atrakcijas uzstādīšana un demontāža.
 • Ja pasūtījuma summa pārsniedz 105,00 EUR, pasūtījuma piegāde Rīgas robežās ir iekļauta cenā.
 • Pasūtījumiem līdz 105,00 EUR piegādes izdevumi ir 0,90 EUR par katru turp un atpakaļ nobraukto kilometru. Sākumpunkts ir Ulbrokas ielā 42B, Rīgā. Pasūtījumiem virs 105,00 EUR piegāde Rīgā ir par brīvu, bet ārpus Rīgas — 0,90 EUR par katru turp un atpakaļ nobraukto kilometru, sākot no Rīgas robežas.
 • Ņemiet vērā, ja pasūtījums ir jāpiegādā ar vairākām automašīnām (piemēram, ja pasūtāt vairākus karuseļus vai lielu skaitu darbinieku), piegādes izdevumi tiek aprēķināti par katru no tām.
 • Atrakciju īres cenā nav iekļauts apkalpojošais personāls (izņemot karuseļus un atsevišķas iekārtas, kas bez personāla nevar darboties). Ja pasūtītājs izvēlas neizmantot ANNELS personālu, personāls ir jānodrošina pasūtītājam pašam.
 • Viena ANNELS darbinieka izmaksas ir 130,00 EUR par atrakciju, inventāra vai karuseļu nomu līdz 8 h. Par ilgāku nomas laiku un nakts stundām (22.00–6.00) var tikt aprēķināta papildu samaksa par attiecīgo stundu skaitu.
 • Ja atrakcija ir jāievieto telpās vai citās vietās, kur ir apgrūtināta piekļūšana (pakāpieni u. tml.), vai ja tā ir jāizvieto augstāk par 1. stāvu, pasūtītājs par katru stāvu veic piemaksu 15,00–75,00 EUR vai 20 % apmērā no pasūtījuma summas atkarībā no atrakcijas masas un izmēriem.
 • Par nesavlaicīgu rezervējuma atteikumu pasūtītājs maksā izpildītājam soda naudu 25 % apmērā no kopējās pasūtījuma summas. Ar terminu „nesavlaicīgs rezervējuma atteikums” ir jāsaprot laikposms, kas ir īsāks par vienu pilnu darbdienu pirms attiecīgā pasūtījuma piegādes/izsniegšanas datuma, karuseļiem — 5 darba dienas.
1. 2. Pasūtījuma noformēšana
 • Lai rezervētu atrakciju, aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mūsu speciālistiem un saņemiet to pa e-pastu.
 • Ja Jūsu izvēlētā atrakcija konkrētajā datumā nav pieejama, jautājiet mūsu speciālistiem par iespējām nomāt alternatīvu atrakciju, kas ir pieejama.
 • Aizpildot pasūtījuma formu, aplieciniet, ka iepazināties ar atrakciju vispārīgajiem un konkrētās atrakcijas nomas un izmantošanas noteikumiem.
 • Jūs saņemsiet rezervējuma apstiprinājumu pa e-pastu vai pa tālruni.
 • Iespējams, ar Jums sazināsies klientu apkalpošanas speciālists, lai precizētu neskaidros jautājumus, ja tādi radušies, par piegādi, uzstādīšanu vai citiem apstākļiem.
1. 3. Samaksa
 • Ja izvēlaties ar pārskaitījumu samaksāt par atrakcijas īri, apkalpojošo personālu, transporta un citus izdevumus, kuri ir saistīti ar pasūtījumu, Jums tiks nosūtīts rēķins, kas ir jāsamaksā pirms norādītā atrakcijas uzstādīšanas datuma.
 • Ja izvēlaties samaksāt par pasūtījumu skaidrā naudā vai ar maksājumu karti, to varēs izdarīt piegādes laikā pirms atrakciju uzstādīšanas.
 • Ja rēķins netiek laikus samaksāts vai ja, aizvedot atrakciju, netiek saņemta samaksa par pasūtījumu (ja esat izvēlējies norēķināties skaidrā naudā vai ar maksājumu karti), uzņēmums ir tiesīgs nesniegt attiecīgos pakalpojumus.
 • Par visu veidu apgrūtinājumiem piebraukšanas vai uzstādīšanas vietās pasūtītājam ir jābrīdina izpildītājs vismaz 2 darbdienas pirms pasūtījuma izpildes datuma. Izpildītājs patur tiesības neuzstādīt atrakcijas, ja uzstādīšanas vieta ir īpaši grūti sasniedzama vai ja pasūtītājs nav veicis piemaksas par apgrūtinātu uzstādīšanu saskaņā ar pasūtīšanas noteikumiem.
1. 4. Atrakciju, inventāra un karuseļu uzstādīšana un izmantošana
 • Atrakciju un inventāra nomas laiks ir līdz 8 h, karuseļu nomas laiks ir līdz 6 h.
 • Atrakcijas tiek piegādātas, uzstādītas un demontētas laikā no 8.00 līdz 22.00.
 • Ja tiek pasūtīts ANNELS personāls, tas pieskata atrakcijas tehnisko darbību, kā arī regulē dalībnieku plūsmu atrakcijā (nosaka vienlaicīgo apmeklētāju skaitu, vecumu u. tml.). ANNELS atrakcijas personāls nav bērnu pieskatītājs/aukle!
 • Aicinām ņemt vērā, ja atrakcijas tiek izmantotas mūsu personāla uzraudzībā, darbiniekiem ir nepieciešamas pauzes, lai izmantotu labierīcības un paēstu: 30 min pasākumos līdz 4 h, 2 × 30 min pasākumos līdz 8 h.
 • Lielai daļai atrakciju (piepūšamajām atrakcijām, karuseļiem, arī atsevišķām sportam un sacensībām paredzētajām atrakcijām un inventāram) ir nepieciešams nepārtraukts elektrības pieslēgums 220 V vai 380 V atkarībā no atrakcijas. Nepietiekama strāvas padeve vai lielas svārstības var izraisīt iekārtas pārkaršanu un bojājumus. Ja šādi bojājumi radušies nepietiekami nodrošinātas elektrības padeves dēļ, bojājumu remontdarbu izdevumus sedz pasūtītājs.
 • Atrakcijas nedrīkst atrasties tālāk par 40 m no elektrības pieslēguma, izņemot, ja ir pieejams 3 fāžu 380 V pieslēgums (par to obligāti iepriekš jābrīdina).
 • Atrakciju masa ir no aptuveni 50 līdz 500 kg (karuseļiem pat vairākas tonnas), tās klienta norādītajā vietā nogādājam ar automašīnu. Tādējādi ceļam līdz atrakcijas uzstādīšanas vietai ir jābūt viegli izbraucamam ar autotransportu, bez apgrūtinājumiem un ne tālāk par 2–3 m no uzstādīšanas vietas. Ja attālums ir lielāks vai ceļā atrodas šķēršļi, izpildītājs ir tiesīgs prasīt papildu maksu atbilstoši piegādes un uzstādīšanas sarežģītībai. Izņēmums ir mazais inventārs un mazās sporta atrakcijas, kas nav tik lielas un smagas.
 • Aicinām ņemt vērā, ka atsevišķas atrakcijas var nebūt iespējams piegādāt telpās ar pakāpieniem, šaurām durvīm un citiem šķēršļiem, kā arī ārpus telpām, ja nav iespējams piebraukt tieši pie uzstādīšanas vietas vai tai ir neatbilstošs segums. Šādā gadījumā, ja atrakcijas piegāde ir veikta, bet atrakciju nav iespējams uzstādīt, izpildītājs nekādā veidā nekompensē un neatmaksā nomas maksu par veikto pasūtījumu.
 • Pasūtītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par atrakciju un inventāra saudzīgu un noteiktajiem mērķiem atbilstīgu izmantošanu. Ja atrakcija vai inventārs tā īrēšanas laikā tiek daļēji vai pilnīgi bojāts pasūtītāja vainas dēļ, pasūtītājs samaksā uzņēmumam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā un papildus maksā soda naudu 50 % apmērā no kopējās līguma summas.
 • Pasūtītājs apņemas nodot atpakaļ nomāto atrakciju noteiktajā laikā un lietošanas kārtībā.
 • Izpildītājs uzņemas atbildību par atrakcijas ekspluatācijas drošību, ja tā tiek izmantota, ievērojot drošības noteikumus un tai paredzētajam mērķim.
 • Izpildītājs neuzņemas atbildību par laikapstākļiem. Ja izpildītājs ir pasūtītājam aizvedis un iznomājis norādīto atrakciju vai inventāru un nomas laikā ir slikti laikapstākļi (līst lietus, snieg sniegs, ir negaiss utt.), kas ietekmē atrakcijas vai inventāra darbību, izpildītājs nekādā veidā to nekompensē.

3. Papildu noteikumi atsevišķām piepūšamajām atrakcijām

3. 1. Annelbols ar gumijām

Atrakciju vienlaikus drīkst izmantot 2 personas.

Dalībnieku uzdevums ir aizvilkties tālāk par pretinieku vai savākt vairāk uz vidū novietotās līplentes esošo priekšmetu.

Skatīt atrakciju

Lietojot gumijas:

 • atrakcijas dalībnieks iestiprinās gumijas galā tam paredzētajā vietā;

 • dalībnieka uzdevums ir būt spēcīgākam un vai nu aizvilkties līdz mērķim, kas iepriekš piestiprināts uz atrakcijas lipekļa zonas, vai arī pašam piestiprināt šo priekšmetu uz lipekļa zonas pēc iespējas tālāk;

 • atrakcijas lietošanas laikā bez sacensību dalībniekiem tajā kategoriski aizliegts atrasties citiem apmeklētājiem.

Aizliegts:

 • atrasties atrakcijā, kamēr kāds cits to izmanto;

 • lēkāt (šī atrakcija nav paredzēta lēkāšanai).

3.2. Interaktīvais kalns

Atrakciju vienlaikus drīkst izmantot 2 personas.

Nokrišņu laikā atrakcijas lampiņas un tablo obligāti jānovieto zem jumta vai telpās.

Atrakciju var izmantot arī kā parastu piepūšamo atrakciju bez interaktīvajām lampiņām.

Skatīt atrakciju

Spēles uzsākšana:

 • lai ieslēgtu spēli, piespiediet un 1 sekundi turiet piespiestu ieslēgšanas pogu;

 • pēc spēles ieslēgšanas izvēlieties spēles tēmu — atrakcijai „Interaktīvais kalns” ir pieejamas 3 spēles versijas, katra spēle ilgst 60 sekundes;

 • spēlētājiem ir jāieņem starta pozīcija pie piepūšamās atrakcijas katram savā atrakcijas pusē.

3 iespējamās spēles

 • 1. spēle (zaļā poga) „Light Hunter”
  Spēles sākumā katrs dalībnieks izvēlas sarkano vai zaļo krāsu. Sarkanās un zaļās lampiņas iedegsies nejaušā secībā visā spēles laikā. Katram dalībniekam spēles laikā ir jātrāpa pēc iespējas vairāk savas krāsas mērķiem, kas ir attiecīgajā brīdī iedegušies. Vairāk punktu iegūst un uzvar spēlētājs, kurš bijis rezultatīvāks.

 • 2. spēle (sarkanā poga) „Steal the Light”

  Spēles sākumā katrs dalībnieks izvēlas savu krāsu – sarkana vai zaļa. Sarkanā un zaļā lampiņa iedegsies reizē. Spēlētāja uzdevums ir vienmēr būt ātrākam par pretinieku un būt pirmajam, kurš trāpa savas krāsas mērķim. Tad iedegsies jauns lampiņu pāris. Vairāk punktu saņem un uzvar tas, kurš biežāk ir bijis pirmais, kas trāpa savas krāsas mērķim.

 • 3. spēle (zilā poga) „Back to Base”
  Spēles sākumā katra dalībnieku komanda izvēlas sarkano vai zaļo „bāzes” krāsu. Stafetes laikā pēc savas krāsas lampiņas piespiešanas dalībniekiem ir jāatgriežas bāzē un jāpiespiež sava „bāzes” lampiņa.
  Pēc tam atkal būs iespējams piespiest spēles lampiņas.

 • Lai pārbaudītu savienojumu, piespiediet pogu A. Sinhronizēta mirgošana nozīmē, ka savienojums ir pareizs. Ja savienojums nav pareizs, pārliecinieties, ka transportēšanas koferis ar tablo nav tālāk par 10 m no mērķiem (lampiņām).

 • Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, piespiediet pogu B. Uzlādes līmenis būs redzams rezultātu tablo. Zaļa krāsa nozīmē, ka uzlādes līmenis ir 80–100 %, zila — 20–79 %, sarkana — 1–19 %. Ja uzlādes līmenis ir par zemu, mērķi (lampiņas) ir jāuzlādē vismaz 20 min. Uzlādes laikā atrakcijai obligāti ir jābūt izslēgtai!